Sağlık çalışanları: Vergide adalet istiyoruz – Son Dakika Türkiye, Cumhuriyet'in Ege Haberleri

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (SES), vergilerde adalet taleplerini dile getirmek üzere İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yaptı. Meltem Toklu, 2 no'lu şube işyeri temsilcisi. 21 Şubat 2024'te aile sağlığı merkezlerinde her çarşamba günü süresiz olarak başlayan “Vergide adalet istiyoruz” protestolarının yedinci haftasında basın açıklamasını okuyan Ses İzmirli 2, şunları söyledi: “Biz işçiyiz, işçiyiz, emekliyiz. , doktorlar, diş hekimleri, hemşireler. Ücretliler olarak yüksek enflasyon ve sürekli artışlar karşısında her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen alınıyor. kürekle geri dönüyoruz. Enflasyonun ezdiği maaş artışları bile cebimize yansımadan vergilerle karşılanıyor. Türkiye'de vergi yükü artıyor. “Bu yük işçinin, işçinin, emeklinin, dar gelirlinin omuzlarına düşüyor. Vergi adaletinin terazisi her geçen gün daha da kötüleşiyor” dedi.

“YAŞAM MÜCADELEMİZ DAHA ZOR HALE GELİYOR”

2024 yılı gelir vergisi tarife kotalarının 30 Aralık 2023 tarihli “Gelir Vergisi Genel Açıklaması” başlığıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını ve yayınlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi kotasının 110 bin TL olarak belirlendiğini belirten Ses, İzmir Şube Sekreteri no. 2 Fatih Özbilgi vergi tarifelerinde kesinti olduğunu söyledi Yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranının altında artış yapıldığını ve asgari ücretteki artışın yapıldığını söyledi. Özbilgili, şöyle konuştu: “Böylece ücretli çalışanlar kısa sürede daha yüksek vergi dilimine giriyor ve daha yüksek vergi ödüyor. “Böylesine yüksek bir enflasyon ortamında, yıl içinde daha yüksek vergi dilimine girilerek ücretleri düşen ücretlilerin geçim mücadelesi daha da zorlaşıyor” dedi.

“Asgari Ücret İstisnası VERGİ İNDİRİMİYLE DEĞİL VERGİ İNDİRİMİYLE UYGULANMALIDIR”

İlgili mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanının bu tutarı yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisinin bulunduğunu belirten Özbilgili, şöyle konuştu: “Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkisini 2024 yılında kullanmadı ve işçilerin daha yüksek vergi oranı dilimine erken girmesini engellemedi. Öte yandan çalışanların gelir vergisi oranı da oldukça yüksek.Bu oran %10 olarak belirlenmeli.Vergi mevzuatı bu yönde değiştirilmeli.Ayrıca vergiden kesinti yapılarak maaş muafiyeti asgarisi de uygulanmalı. Zengin ve fakir, işçi ve işveren tarafından aynı oranda ödenen ve dolayısıyla adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergiler, tüm devlet vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaşmıştır. KDV bir ülkede ne kadar mevcutsa, o ülkenin vergi sistemi o kadar adaletsizdir. “Biz maaşımızı almadan gelir vergisini peşin öderken ve bu gelir vergisinin oranları çok yüksekken, zenginlere ve patronlara sürekli vergi afları yapılıyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Vergiler başlıklı 73. maddesi şöyle diyor: “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, maddi imkanları ölçüsünde vergi ödemekle yükümlüdür. “Vergi yükünün adil ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal hedefidir” ifadesine yer verildiğini hatırlatan Özbilgili, şöyle konuştu: “Vergi yükünün adil ve dengeli dağılımı için gelir vergisi dilimlerinin üst sınırının yüksek olması gerekiyor. çalışanlar için %15'e indirilmiştir.Vergi dilimleri en az asgari ücretin yeniden değerlemesi veya artış oranı kadar artmalı.Asgari ücret vergisinden muafiyet vergi indirimi ile değil, matrahtan düşülerek uygulanmalıdır. Dolayısıyla çalışanların bu istisnadan faydalanması gerektiğini, işverenlere sağlanan 5 puanlık SGK priminin herkese sunulması gerektiğini, “Anakronistik damga vergisinin tamamen kaldırılması gerekiyor” dedi.

“VERGİ ADALETİ TALEPLERİMİZ KARŞILANANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Özbilgili, “Gelirde adalet için, ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kârlardan ve kiralardan daha fazla vergi alınan, az kazananın daha az, çok kazananın daha çok vergi ödediği bir vergi sistemi talep edene kadar” dedi. Vergilerde ve ülkede sağlık, sendika ve meslek örgütleriyle birlikte mali adalete saygı gösterilmesini istiyoruz”. Mücadelemiz devam edecek dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir