Son dakika: 52 madde TBMM’de kabul edildi! Kovid maske cezaları ve KYK kredi faizleri siliniyor

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.

Tahsil kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonrasında adım atmak suretiyle, kredi almış olduğu kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 ilave edilerek kredi borcu hesaplanacak. Sadece ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan azca olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç kez yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üstüne herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik periyodunun sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi yada hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade geçmişine kadar ödenmemesi yada tamamlanmamış ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek suretiyle ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade zamanı esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak meydana getirilen tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi esnasında yada eğitimden sonrasında ölenlerin yada yüzde 90 ve üstü engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat kurulu tarafınca tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

Kredi alan yada kredi borcunun ödeme zamanı hemen hemen başlamamış kişilere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi devam eden yada borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin eğitim edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde hemen hemen eğitim edilmemiş kredi taksitleri içindeki endeks tutarları terkin edildikten sonrasında bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

Yoruma kapalı.