Maden işçileri için yeni düzenleme! Torba teklife eklendi

TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen poşet teklife maden işçilerinin yakınlarıyla ilgili yeni düzenlemeler eklendi.

Teklifle beraber, iş kazası sonucu yaşamını kaybeden maden işçisinin genel sıhhat sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek. Kazada yaşamını kaybeden maden işçisinin ebeveynine aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin noksan kısmı Gömü ve Maliye Bakanlığı tarafınca karşılanacak.

Maden kazasında yaşamını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi poşet teklife dahil edildi.

CEMEVLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME DE TORBA TEKLİFTE

Cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafınca ödenmesini de içeren poşet teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifle; motorlu vasıta ticareti icra eden mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla güvence yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara hususi usulsüzlük cezası kesilecek.

Yoruma kapalı.